آخرین اخبار و اطلاعیه ها
کلاس های (GIS و کاربرد رایانه و نرم افزارهای اقلیمی) آقای آسیابی

24 تیر: ساعت 8 تا 10 GIS شهرسازی - ساعت 10 تا 12 GIS گروه 1(جغرافیا) - ساعت12 تا 2 GIS گروه 2
25 تیر: ساعت 8 تا 10 کاربرد رایانه در شهرسازی - ساعت 8 تا 10 آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی - ساعت 10 تا 12 گروه -ساعت 12 تا 2 کاربرد GIS در عمران

تحویل پروژه مرحله سوم سیستم عامل - استاد حسینی

تحویل پروژه مرحله سوم سیستم عامل روز چهارشنبه تاریخ ۹۳/۰۴/۱۱ ساعت 8 صبح در سایت تخصصی واقع در ساختمان احمدی روشن خواهد بود

مبانی مهندسی برق

کلاس جبرانی مبانی مهندسی برق باکددرس 1319009 تاریخ 93/04/11 ساعت 11-9 استاد عباسی

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق کددرس 1122011تاریخ 93/04/11 ساعت 13-11 - عباسی

آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته نرم افزار

امتحان عملی آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته نرم افزار کددرس 111508185 تاریخ 93/04/12 ساعت 11-9 -استاد داشچی

آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته سخت افزار

امتحان عملی آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته سخت افزار کددرس 111508187 تاریخ 93/04/12 ساعت 13- 11

آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته مهندسی برق (الکترونیک )

- امتحان عملی آزمایشگاه مدارهای منطقی رشته مهندسی برق (الکترونیک ) کددرس 151108674 - استاد داشچی تاریخ 93/04/13 ساعت 11-9

آزمایشگاه مدارمنطقی استاد داشچی رشته برق مخابرات

امتحان عملی آزمایشگاه مدارمنطقی استاد داشچی رشته برق مخابرات کددرس 151108673 تاریخ 93/04/13 ساعت 13-11

آخرین مهلت تحویل کارتحقیقی 1و2 استاد روشنگر

آخرین مهلت تحویل کارتحقیقی 1و2 استاد روشنگر درروز شنبه تاریخ 93/04/07 و دوشنبه تاریخ 93/04/17 ساعت 12-11 خواهد بود واین مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد

اطلاعیه ی استاد نوری ( قابل توجه دانشجویان حقوق )

موعد تحویل کارتحقیقی 1و2 ( گروههای استاد نوری ) به شرح زیر اطلام می گردد زمان تحویل 93/04/07 ساعت تحویل 12- 10 بدیهی است تحویل کارهای تحقیقی غیر واقعی امکانپذیر نخواهد بود