دریافت برنامه کلاسی
گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
گروه بندی دروس عملی و آزمایشگاهی

گروه بندی دروس عملی و آزمایشگاهی از تاریخ سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ آغار و دانشجویان محترم میتوانند از قسمت گروه بندی دروس عملی در سامانه برنامه کلاسی نسبت به انتخاب گروه های خود اقدام نمایند.
دریافت برنامه کلاس های درس ورزش ۱ و تربیت بدنی و دروس عملی رشته تربیت بدنی
کلاس های رشته تربیت بندی در سال ۱۳۹۴

آمادگی جسمانی ۱ - چهارشنبه ۱۹ فروردین ، ساعت ۱۸:۳۰−۱۷ ، سالن پیام نور
شنای دختران − دوشنبه ۱۷ فروردین ، ساعت ۱۲:۳۰ ، استخر دانشگاه ارومیه
آمادگی جسمانی ۱ دختران − شنبه ۱۵ فروردین ، ساعت ۹:۳۰−۸ ، سالن پیام نور
دو و میدانی ۱ دختران − چهارشنبه ۱۹ فروردین ، ساعت ۱۲−۱۰:۳۰ ، سالن پیام نور
ژیمناستیک ۱ و ۲ پسران − شنبه ۱۵ فروردین ، ساعت ۱۱ ، هیات ژیمناستیک
شنای ۱ و ۲ پسران - پنج شنبه ۲۰ فروردین ، ساعت ۸ ، استخر جانبازان
دومیدانی ۱ پسران − چهارشنبه ۱۹ فروردین ، ساعت ۱۲:۳۰ ، سالن پیام نور