دریافت برنامه کلاسی
گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
آغاز فرآیند گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در نیمسال جدید

دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی و کارگاهی را انتخاب نموده اند هم اکنون می توانند با مراجعه به بخش گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در سامانه برنامه کلاسی نسبت به اطلاع از زمان کلاس ها و انتخاب گروه خود اقدام نمایند.