دریافت برنامه کلاسی
گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
گروه بندی دروس عملی و آزمایشگاهی

گروه بندی دروس عملی و آزمایشگاهی از تاریخ سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ آغار و دانشجویان محترم میتوانند از قسمت گروه بندی دروس عملی در سامانه برنامه کلاسی نسبت به انتخاب گروه های خود اقدام نمایند.