دریافت برنامه کلاسی
گروه بندی دروس آزمایشگاهی و کارگاهی
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان

شماره گروه های کلاسی مربوط به دروس عمومی و دروسی که در چند گروه با اساتید یکسان ارائه شده اند هم اکنون در برنامه کلاسی دانشحویان قابل مشاهده است، تمام دانشجویان موظف هستند در گروه های کلاسی مربوط به خود که در گزارش انتخاب واحد سیستم جامع گلستان وجود دارد در کلاس ها حضور یابند.